Do Trenčína sa vracajú ľudové misie. Farnosti navštívia predstavitelia rôznych reholí

Po rokoch sa do Trenčína vracajú ľudové misie. Farnosti navštívia misionári z rôznych reholí Ilustračná foto. Zdroj: Kapucini.sk

TRENČÍN – Od 25. mája do 2. júna sa budú v Trenčíne konať ľudové misie, ktoré sa vracajú do mesta po 25 rokoch. Prostredníctvom bohatého programu budete mať príležitosť na duchovnú reflexiu a posilnenie viery.

S misionármi z rôznych reholí sa môžete stretnúť vo farnosti Trenčín mesto, Trenčín Juh, Orechové, Trenčianske Biskupice, Opatová a v Gréckokatolíckej farnosti sv. Cyrila a Metoda.

Farnosť Trenčín mesto navštívia kapucíni, farnosť Trenčín Juh redemptoristi, ktorých spoznáte aj vo farnosti Opatová a v gréckokatolíckom chráme sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne, vo farnosti Orechové sa stretnete s verbistami a farnosť Biskupice ponúkne možnosť duchovnej obnovy s minoritmi.

Kompletný program jednotlivých farností nájdete tu. Ľudové misie vyvrcholia spoločnou svätou omšou na Mierovom námestí v Trenčíne 2. júna 2024.

O tohtoročných misiách sme sa porozprávali aj s Dominikom Tisovským, vikárom farnosti Trenčín mesto.

Misie sa budú v meste konať po viac ako 20 rokoch. S akými výzvami alebo príležitosťami sa stretávajú farnosti pri ich organizácii po takej dlhej dobe?

V prvom rade sa chceme úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa do organizácie zapájajú. Tým, že ide o celomestský projekt, tých výziev bolo a stále je viacero. Ubytovanie misionárov, materiálne zabezpečenie, mnoho vybavovania v súvislosti so záverečnou Svätou omšou na Mierovom námestí, prezentovanie misií na verejnosti, spolupráca s jednotlivými školami, v ktorých bude prebiehať časť programu a iné. 

Snáď najväčšou výzvou a zároveň príležitosťou bolo práve priblíženie misií verejnosti. V rámci toho bolo potrebné vytvoriť webstránku, na ktorej sú zverejnené potrebné informácie zo všetkých misijných farností, taktiež vytvoriť plagáty, ktoré bolo následne potrebné rozmiestniť po meste. Je toho ešte veľa, čo by sme mohli spomenúť. No ak sa bavíme o výzvach a príležitostiach, tak tou najdôležitejšou je nepochybne stále prebiehajúca duchovná príprava na misie. 

Sme si vedomí toho, že bez modlitby s vierou, bez Božieho požehnania, bude akékoľvek pekné úsilie našich rúk celkom prázdne. Už teraz v modlitbe vyprosujeme potrebné milosti pre každého obyvateľa nášho mesta, aby potom, keď nastane tento vzácny čas misií, aby sme si tieto milosti už len prišili vziať do svojho života. No to už bude záležať od slobodného rozhodnutia každého jedného z nás, či sa misií zúčastníme. Veríme, že tie milosti pre nás pripravené budú. 

Aké budú hlavné témy a aktivity misií, aby čo najlepšie zodpovedali potrebám súčasnej doby?

Cirkev aj v súčasnej dobe musí čeliť novým výzvam, no základ viery zostáva stále rovnaký. Žiaľ, aj na Slovensku sa do istej miery vytráca povedomie o hlavných prácach viery a keďže nemožno stavať dom od strechy, preto sa aj misie budú usilovať o priblíženie toho najpodstatnejšieho zo života viery, teda témy ako Ježiš Kristus, hriech, obrátenie a iné.

Samozrejme, misionári sa budú snažiť hovoriť jazykom blízkym dnešnej dobe. Správne a dôkladné pochopenie základov kresťanskej viery pomáha predchádzať rôznym mylným až úsmevným názorom na Cirkev, ktorých sme neraz svedkami. 

Ktoré oblasti alebo skupiny ľudí budú prioritou pri misijných aktivitách?

Jednoducho povedané, každý si tam nájde niečo pre seba. Praktizujúcich či nepraktizujúcich veriacich pozývame na misie s cieľom prehĺbiť svoj vzťah s Pánom a neveriacich obyvateľov nášho mesta pozývame zažiť prvýkrát radosť z Božej blízkosti.

Okrem vekovo univerzálnych misijných príhovorov počas svätých omší budú pripravené aj špeciálne stretnutia len s mladými, staršími, deťmi, rodinami či chorými. Vstupné si na jednotlivé podujatia nemusíte brať, pustíme vás všetkých zadarmo (úsmev). Veľmi sa tešíme na stretnutie s vami. Príďte, budeme vás čakať.


Ďalšie články