V Trenčíne po novom zaplatíte za ubytovanie dvojnásobnú daň

Trenčín Mesto Trenčín. Foto: Mesto Trenčín

TRENČÍN – Od 1. januára tohto roku stúpla daň za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach v Trenčíne na dvojnásobok.

Informovala o tom trenčianska radnica na svojej webovej stránke. Jedna osoba teda za prenocovanie v Trenčíne zaplatí 2 eurá.

Zmenu odsúhlasilo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom decembrovom zasadnutí 13. 12. 2023. Je súčasťou Všeobecne záväzného nariadenia mesta (VZN) o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

„Daň za ubytovanie sa platí za osobu, ktorá sa v zariadení odplatne ubytuje na prechodný čas. Oslobodené od dane za ubytovanie sú po novom aj deti do 6 rokov a držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,“ doplnilo mesto.

Celé znenie VZN nájdete na www.trencin.sk. Dani za ubytovanie sa venuje jeho Časť V. Sadzby dane za ubytovanie sa v Trenčíne nemenili od roku 2016. Zmenou sadzby sa Trenčín dostáva na úroveň sadzieb slovenských krajských miest ako Trnava, Banská Bystrica či Žilina.


Ďalšie články