Veľké prekvapenie: Služby Božie v Trenčianskych Stankovciach dosiahli rekordné televízne čísla

428632727_822281216600440_7357364752610314046_n1 V Trenčianskych Stankovciach majú dôvod na radosť. Foto: ECAV Trenčianske Stankovce

TRENČÍN – V nedeľu 18. februára dopoludnia sa konali v Trenčianskych Stankovciach služby Božie, ktoré zároveň vysielala aj televízna stanica RTVS. K obrazovkám si našlo cestu 49-tisíc divákov.

V evanjelickom kostole v Trenčianskych Stankovciach nie je vysoká účasť ničím výnimočným. Tentoraz si mohli vždy na program bohaté služby Božie vychutnať aj televízni diváci. Priamy prenos vysielala RTVS na druhom programe.

„Začalo sa to v novembri, keď sa ma brat biskup Janko Hroboň opýtal, či by sme boli ochotní urobiť televízny prenos z nášho zboru a ja som mu s úsmevom na tvári hneď povedala, že veľmi radi,“ prezradila nám na úvod zborová farárka ECAV Trenčianske Stankovce Jarmila Petrulová.

Počas programu služieb vystúpili členovia domáceho spevokolu, nechýbal husľový sprievod Idy Arbetovej, ako aj ten saxofónový od brata farára Milana Petrulu. Na začiatku sa konalo požehnanie detí a diváci mali obrovský zážitok aj zo sólového spevu členky Cirkevného zboru z Trenčianskych Stankoviec. Na organe hrala sestra kantorka Marcela Hrušovská.

Takto vyzerali Služby Božie. Zdroj: ECAV Trenčianske Stankovce

„Sme vďační, ak bohoslužby povzbudili a posilnili vo viere, láske a v nádeji. Sme vďační Pánu Bohu, že požehnal všetky prípravy, ľudí z cirkevného zboru a že svedectvo o jeho láske sa mohlo niesť po Slovensku aj z jedného normálneho, obyčajného a pritom Bohom milovaného cirkevného zboru na Považí v Trenčianskych Stankovciach,“ vyjadrila sa zborová farárka.

Na službách Božích nechýbal biskup Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi Augburského vyznania na Slovensku Ján Hroboň. Milo ho prekvapila aj účasť v kostole. „Kostol bol nielen zaplnený, ale nebolo ani dosť miest na sedenie. Starší, mladší, stredná generácia, deti, všetci boli zastúpení, ako v jednej rodine. A nebolo to len prenosom, bolo to požehnaní,“ povedal.  

Nácvik členov spevokolu ECAV Trenčianske Stankovce. Foto: ECAV Trenčianske Stankovce.

„Keď spočinie na niečom, čo je pripravené s láskou, čo je autentické, nehrá sa na profesionálny výkon, ale chytí za srdce. Svedectvo viery cirkevného zboru, ktorý žije. A prítomnosť Božieho Ducha. Keď sa veci dejú v láske, spočinie na nich Božie požehnanie a sú krásnym svedectvom a radosťou. Tak sme to mohli prežiť v Trenčianskych Stankovciach a sme za to Pánu Bohu a celému cirkevnému zboru vďační,“ dodal biskup Hroboň.

Z dostupných informácií máme aj údaje o sledovanosti televízneho prenosu. Pozrelo si ho 49-tisíc divákov, čo je rekord v rámci vysielania katolíckych svätých omší alebo evanjelických služieb Božích v tomto roku. Podľa dramaturgie sa „dobrý prenos“ odhaduje na 30-tisíc aktívnych televíznych divákov.

Na Služby Božie boli výborné ohlasy. Foto: Eva Klandúch Machovičová

„Bolo to krásne, sledovali sme. Krásne služby Božie vďaka všetkým účinkujúcim. Bol to ozajstný zážitok,“ napísali ľudia na sociálnej sieti. „Bola to súhra krásnych, citlivých a aktuálnych slov v ústnom prejave všetkých aktérov. A výber piesní! Sviatočný koncert, ktorý pohladil dušu a nachvíľu som uverila, že život by mohol byť rajom. Manželia Petruloví, ktorí spravujú farnosť, sú duchovní umelci, ktorým sa treba hlboko pokloniť a poďakovať za ich službu pre stankovských evanjelikov. Až mi je ľúto, že tam už nebývame, ale mysľou a duchom som, verte, často s Vami, Stankovčania,“ napísala pani Marta.

Nechýbalo požehnanie detí. Foto: ECAV Trenčianske Stankovce
Program vysielala stanica RTVS. Foto: ECAV Trenčianske Stankovce
Zľava: Biskup ZD Ján Hroboň, zborová farárka Jarmila Petrulová, Milan Petrula.
K obrazovkám si našlo cestu 49-tisíc divákov. Foto: Eva Klandúch Machovičová

Ďalšie články