Pozor na zjednosmernenie ulíc v Prievidzi

Kostol v PD 01 Pozor na zjednosmernenie ulíc v Prievidzi. Foto: Stanislav Vavro

PRIEVIDZA – Mesto Prievidza po odbornom spracovaní projektantmi a schválením dopravným inšpektorátom zaviedlo v polovici decembra minulého roku zmenu organizácie dopravy na Ul. L. Stančeka a Ul. A. Mišúta.

Od pondelka (18. marca) zjednosmerní aj ulice J. Kollára, T. Milkina, J. Červeňa, J. G. Tajovského, Š. Závodníka, R. Jašíka a Májovú ulici v lokalite IBV.

Samospráva pristúpila k zmene organizácie dopravy najmä z nasledujúcich dôvodov: „V kontexte takzvanej chodníkovej novely sme zjednosmernením vybraných ulíc sledovali možnosť parkovania vozidiel v súlade s platnou legislatívou,“ vyjadrila sa zmene hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.

Dodala, že zároveň touto úpravou zvýšia bezpečnosť a plynulosť premávky a znížia kolízne body na križovatkách.

Mesto o pripravovanej zmene informovalo obyvateľov na svojich stránkach, ale aj prostredníctvom informačných letákov s aktuálnou dopravnou mapou.

(Zdroj: mesto Prievidza)


Ďalšie články