Zmeny parkovania v Trenčíne: Nové pásma, nové podmienky

20201202_113127-1024x576 Zmeny parkovania v Trenčíne. Ilustračná fotografia: Parkovanietrencin.sk

TRENČÍN – Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne len nedávno schválilo rozšírenie parkovacej zóny, podmienky parkovania pre držiteľov parkovacích preukazov ZŤP, ako aj ďalšie zmeny a úpravy.

Od 18. novembra 2023 bude parkovacia zóna v Trenčíne rozšírená o nové pásma. Informovalo o tom mesto na svojej stránke. Na ulici Pod Sokolice pribudne pásmo P a v Zámostí na uliciach Brančíkova, Budovateľská, Duklianskych hrdinov, Jána Hollého, Kvetná, časť ulice Ľudovíta Stárka v úseku medzi Piešťanskou a Bratislavskou, ďalej Piešťanská ulica, Rastislavova, časť Staničnej ulice v úseku medzi Bratislavskou a Zlatovskou, Súťažná ulica, Svätoplukova, Školská v úseku medzi Kvetnou a Zlatovskou, Továrenská ulica, Veľkomoravská v časti medzi Piešťanskou a Bratislavskou a Zlatovská ulica v úseku medzi Staničnou a Bratislavskou pribudne pásmo Z. Mesto píše, že parkovacie karty pre spomínané lokality bude možné zakúpiť si najskôr 18. októbra 2023.

Okrem nových pásiem sa majú rozšíriť tie staré

„Pásmo D bude rozšírené o ulice: Družstevná (v úseku medzi Inoveckou a Legionárskou), Legionárska (od Beckovskej po Električnú), Lidická, Kalinčiakova, Kpt. Jaroša (v úseku medzi Inoveckou a Lidickou) a ulicu Osloboditeľov.

Do Pásma J bude od 18. 11. 2023 zaradený aj úsek Soblahovskej ulice od kaplnky na cintoríne po park pod Juhom – s režimom dlhodobé nočné (TNJ3), aby bolo umožnené bezplatné státie napríklad počas pohrebov,“ uviedli na stránke.

Aké zmeny čakajú ľudí s preukazom ZŤP?

„Od tohto dátumu bude zrušené bezplatné parkovanie pre vozidlá s parkovacím preukazom ZŤP na platených miestach. Bezplatne budú môcť parkovať iba na miestach vyhradených pre vozidlá s parkovacím preukazom,“ konštatuje mesto.

K 18. novembru však začnú pre ľudí s preukazom ZŤP platiť nasledovné výhody:

„Bezplatná SMS na 3 hodiny bezplatného parkovania denne na parkovací preukaz ZŤP (možnosť čerpať po celých hodinách), ZŤP rezidentská parkovacia karta s 90-percentnou zľavou z ceny prvej rezidentskej karty na byt (napr. karta ZŤP Pásmo bude za cenu 5 eur na rok). Táto karta sa nezapočítava do počtu vydaných kariet na byt, tzn. neovplyvní cenu ďalších kariet vydaných na byt. ZŤP kartu bude možné vybaviť len v Klientskom centre MsÚ v Trenčíne od 18. októbra 2023,“ vyhlásila radnica.

Mesto vysvetľuje, že bezplatné parkovanie vozidiel s parkovacím preukazom ZŤP na platených miestach doposiaľ neviedlo k využívaniu vyhradených miest. „Zrušením bezplatného parkovania chceme motivovať k využívaniu vyhradených miest a zároveň, na základe monitorovania dopytu po vyhradených miestach, zvyšovať počet vyhradených miest najmä v miestach, kde budú potrebné,“ uzavrelo mesto.

Ďalšie zmeny

Mení sa tiež limit dĺžky vozidla o 0,1 metra. „Pre vydanie parkovacej karty bola stanovená maximálna dĺžka vozidla do 5,3 metra, novelou VZN o parkovaní, schválenou zastupiteľstvom v septembri, sa tento limit predlžuje do 5,4 metra. Táto zmena vstúpi do platnosti 12. októbra 2023,“ vysvetlilo mesto.

A čo zamestnanecké vozidlá?

Už od 12. októbra 2023 má byť účinná aj zmena podmienok pre vydanie parkovacej karty na firemné vozidlo používané aj na súkromné účely. „Žiadateľ o vydanie parkovacej karty na takéto vozidlo preukazuje svoj vzťah k nemu dohodou so zamestnávateľom o užívaní vozidla na služobné aj súkromné účely. Po novom k žiadosti doloží aj doklad zo Sociálnej poisťovne o tom, že je zamestnancom spoločnosti tak, ako sa uvádza v predloženej dohode, alebo splnomocní mesto Trenčín na preverenie týchto údajov v Sociálnej poisťovni. Touto úpravou nepožadujeme nové údaje od žiadateľov, iba potvrdenie pravdivosti údajov uvedených v žiadosti o parkovaciu kartu,“ uzavreli na webe.


Ďalšie články