Konečne. Rekonštrukcia autobusovej stanice v Trenčíne dostala zelenú

Autobusová stanica v Trenčíne by mala byť zrekonštruovaná do konca budúceho roka. Foto: RV Autobusová stanica v Trenčíne by mala byť zrekonštruovaná do konca budúceho roka. Foto: RV

TRENČÍN – Dlhé tri mesiace sa o nej viedli diskusie na najrôznejších úrovniach a dnes sa ju konečne podarilo schváliť. Zmluva medzi mestom Trenčín a spoločnosťou SIRS Development je prvým krokom k tomu, aby autobusová stanica už nebola hanbou Trenčína.

Zmluvu na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva odobrilo 16 z 22 prítomných poslancov, investor sa v nej zaväzuje zrekonštruovať autobusovú stanicu najneskôr do konca budúceho roka.

Žilinská spoločnosť, ktorá je väčšinovým vlastníkom autobusového dopravcu SAD Trenčín, zabezpečujúceho donedávna popri prímestskej autobusovej doprave v Trenčianskom kraji aj mestskú hromadnú dopravu v krajskom meste, prišla s ambicióznym projektom na výstavbu terminálu ešte v roku 2010.

Preinvestovať chcela viac ako 80 miliónov eur a výsledkom malo byť moderné obchodné centrum, pod strechou ktorého by fungovali stanice pre autobusovú aj železničnú dopravu. Trenčianska radnica bola projektu naklonená, v priebehu rokov 2011 a 2012 predala firma pozemky spolu za takmer milión eur a neskôr poslanci menili aj územný plán v prospech tohto veľkého projektu.

Megalomanský projekt „skolaboval“ po tom, čo investor nenašiel spoločnú reč so Železnicami SR. Trenčianskej samospráve došla trpezlivosť v roku 2018, kedy poslanci schválili odstúpenie od kúpnych zmlúv a odvtedy sa vliekli dva súdne spory o určenie vlastníckeho práva k pozemkom.

Mestskí poslanci mali dnes na stole upravený návrh zmluvy medzi Mestom Trenčín a firmou SIRS Development, ktorej výsledkom je rekonštrukcia autobusovej stanice umiestnenej priamo pred železničnou stanicou v priestore súčasných stojísk prímestskej a medzinárodnej autobusovej dopravy.

V zmluve sa investor zaväzuje podať návrh na vydanie stavebného povolenia do 90 dní od účinnosti zmluvy a rekonštrukciu zrealizovať do 31. decembra 2025 alebo do deväť mesiacov od dňa právoplatnosti stavebného povolenia. Zmluva zároveň zahladzuje aktuálne súdne spory medzi obomi stranami o určenie vlastníckeho práva k pozemkom.

Aktuálny projekt ešte v polovici februára predstavil verejnosti manažér investora Ľubor Cmarko na verejnom zasadnutí komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania. „Celá rekonštrukcia bude prebiehať v predstaničnom priestore medzi budovou železničnej stanice a Železničnou ulicou, kde bude celkovo deväť státí pre autobusy diaľkovej a medzimestskej dopravy. Pri Železničnej ulici budú situované štyri niky v celkovej dĺžke 60 metrov pre autobusy mestskej hromadnej dopravy a dve výstupiská pre prímestskú dopravu,“ priblížil podstatu projektu Cmarko.

Súčasné autobusové nástupište chce SIRS Development tiež zrevitalizovať a slúžiť by malo ako stojisko pre prímestskú autobusovú dopravu, čo dopravcovi ušetrí náklady na prejazdy prázdnych autobusov po Trenčíne. Mal by tu byť vytvorený priestor pre 28 odstavených autobusov.

Súčasťou projektu je aj 22 parkovacích stojísk pre taxislužby. Projekt počíta aj s tromi menšími budovami na autobusovej stanici. Jedna bude slúžiť ako zákaznícke centrum pre SAD Trenčín, ráta sa aj s čakárňou a reštauračnými službami.

Dnešné schválenie zmluvy o spolupráci medzi Mestom Trenčín a SIRS Development odštartovalo legislatívny proces, ktorý by mal vyústiť do podania žiadosti o stavebné povolenie. Investor by ju chcel podať do 30. júna 2024, k čomu sa zaviazal aj v zmluve s Trenčianskym samosprávnym krajom.

Zmluva s krajskou samosprávou hovorí aj o použití viac ako jedného milióna eur, ktorý kraj priebežne vyplácal majiteľovi autobusovej stanice za vstupy autobusov do jej priestorov. Celková výška investície je predbežne stanovená na 2,4 milióna eur.


Ďalšie články