Video: Nový vietor do slovenského poľnohospodárstva. Agrorezort predstavil unikátny projekt

PRUSKÉ – Na pôde Strednej odbornej školy v Pruskom podpísalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spolu s predstaviteľmi univerzít a združenia SK8 memorandum, ktoré zabezpečí podporu vzdelávania a inovácií v agrorezorte.

Medzi signatármi nechýbal hlavný iniciátor memoranda a šéf agrorezortu Richard Takáč. Podpísali ho tiež predseda združenia SK8 Jozef Viskupič, predseda TSK a podpredseda SK8 Jaroslav Baška, rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Klaudia Halászová, rektor Technickej univerzity vo Zvolene Rudolf Kropil a rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jozef Nagy.

V praxi chýbajú kvalifikovaní ľudia

Hlavným cieľom memoranda je vytvorenie základného rámca pre partnerstvo zúčastnených strán, ktoré budú aktívne spolupracovať v oblasti vzdelávania, prípravy žiakov a študentov pri napĺňaní spoločných cieľov pre rozvoj agrosektoru.

„Chceme začať riešiť problémy v nedostatku kvalifikovaných ľudí, ktorí chýbajú v celej vertikále poľnohospodárstva. Som rád, že sme našli v tomto ohľade rýchlu zhodu. Verím, že podpis memoranda je začiatkom úspešnej spolupráce s akademickou obcou a krajmi,“ povedal šéf agrorezortu minister Richard Takáč.

Podľa neho by sa mali do nového projektu pre školy a univerzity investovať milióny eur. Z programu rozvoja vidieka chce vyčleniť pre jednotlivé inštitúcie financie na rôzne výzvy. Rovnako súhlasí aj s modernizáciou v agrosektore, pretože lesníctvo, poľnohospodárstvo a potravinárstvo si zaslúžia mladú krv.

Podpis memoranda na podporu vzdelávania a inovácií. Zdroj: Rasťo Harakal

Predseda Združenia SK8 a zároveň trnavský župan Jozef Viskupič chce s ostatnými organizáciami napĺňať v memorande tri základné body. „Potrebujeme zabrať v atraktivite štúdia poľnohospodárskeho sektora od základných škôl až po univerzity. Obsahom memoranda sú aj zdroje na vybudovanie lepšej infraštruktúry a zázemia poľnohospodárskych škôl, pretože do zlých podmienok študenti neprídu. Verím, že zabojujeme o nákup rôznych technických pomôcok, ktoré zmodernizujú výučbu, poznamenal Viskupič.

Okrem toho verí, že tí najusilovnejší si po strednej škole nájdu cestu na univerzitu, ktorá im zabezpečí kariérny rast. Združenie podporí aj duálne vzdelávanie.

Je jediná svojho druhu a je o ňu záujem

Stredná odborná škola Pruské je, žiaľ, jedinou školou v rámci Trenčianskeho kraja, ktorá reaguje na potreby trhu v oblasti poľnohospodárstva, farmárstva, agropodnikania, záhradníctva, kynológie či potravinárskej výroby. Škola prešla aj rekonštrukciou. Župe sa podarilo zmodernizovať školský internát, ktorý spĺňa vysoké štandardy. Budova školy, ktorá sídli v kaštieli, má novú strešnú krytinu.

„Do strednej školy sme za posledné dva roky investovali viac ako 5,5 milióna eur aj za pomoci eurofondov. SOŠ Pruské aktuálne pracuje spolu s ministerstvom školstva na štyroch rôznych vzdelávacích programoch. Verím, že aj memorandum pomôže pri vytváraní nových študijných a učebných odborov na základe požiadaviek agrosektora a všetkých zamestnávateľov, ktorí pracujú v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesníctve a v rámci rozvoja vidieka,“ prezradil predseda TSK Jaroslav Baška.

„V tomto školskom roku máme celkovo 270 študentov, z toho ešte 16 žiakov študuje externe. Do prijímacieho konania sa nám momentálne hlási viac ako 140 študentov. V rámci všetkých odborov môže v tomto školskom roku škola prijať 75 študentov. V minulosti bol záujem o odbory kynológia a agropodnikanie a v tomto roku to je agromechatronika. O štúdium na našej škole je záujem,“ prezradila riaditeľka SOŠ Janka Fedrová.

Škola ponúka aj odbor agropodnikanie – kynológia. Foto: Rasťo Harakal

Po podpise memoranda navštívili predstavitelia inštitúcií študentov jednotlivých odborov. Nevynechali odbor kynológie, agromechatroniky a zastavili sa aj v učebni včelárstva, ktoré patrí do odboru podnikateľ – pre rozvoj vidieka, kde ochutnali aj med.

Ochutnávka medu na SOŠ Pruské. Foto: Rasťo Harakal
Memorandum ukazuje súhru univerzít, rezortu a krajov. Foto: Rasťo Harakal

Ďalšie články