Bude sa rekonštruovať. Ministerstvo dopravy odkleplo výzvu mesta Trenčín

jasle-1-2048x1365-1 Trenčianska radnica získa na projekt 950-tisíc. eur. Foto: Mesto Trenčín

TRENČÍN – Radnica zrekonštruuje budovu detských jaslí na Ulici 28. októbra z eurofondov, konkrétne z finančných prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Mesto získa na projekt 950-tisíc eur.

O úspešnej výzve v projekte informovalo mesto Trenčín Ministerstvo dopravy SR. Budovu detských jaslí postavili v roku 1972, odvtedy je v pôvodnom stave. Doposiaľ tam vymenili len okná. Tvorí ju päť prízemných pavilónov, ktoré sú navzájom prepojené spojovacou chodbou. Okrem jaslí je tam aj materská škola.

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti objektu a zlepšenie jeho stavebno-technického stavu tak, aby sa predĺžila jeho životnosť a využiteľnosť. Pôjde teda o zateplenie obvodových stien a strechy, osadenie vonkajších bielych žalúzií, výmenu vykurovacieho systému vrátane tepelnej izolácie rozvodov tepla. Vymenia aj distribučný systém teplej vody.

Prirodzené vetranie priestorov predškolského zariadenia v rámci zníženia energetickej náročnosti, ale aj zvýšenia komfortu a kvality prostredia nahradia núteným vetraním s rekuperáciou tepla. Súčasný systém umelého osvetlenia nahradí nový systém s úspornou LED technológiou.

Zároveň vymenia vnútorné rozvody elektrickej energie a obnova sa dotkne aj dátových rozvodov pevného telefónu, domáceho dorozumievacieho zariadenia a televízie. V rámci zdravotechniky tu budú nové vnútorné rozvody studenej vody a kanalizácie.

Skôr ako k spomínaným rekonštrukčným prácam dôjde, mesto musí pripraviť verejné obstarávanie z ktorého vzíde zhotoviteľ.

Trenčianska radnica získa na projekt 950-tisíc eur. Foto: Mesto Trenčín
Trenčianska radnica získa na projekt 950-tisíc eur. Foto: Mesto Trenčín

(Zdroj: Mesto Trenčín)


Ďalšie články