V Prievidzi vyvrcholí projekt, do ktorého sa zapojilo vyše tritisíc žiakov

ekorok PD 1200 x 630 Na prievidzskom EKOROKU bude dominovať les ako miesto zázrakov. Foto: mesto Prievidza

PRIEVIDZA – Na Námestí slobody v Prievidzi v piatok 19. apríla 2024 vyvrcholí 21. ročník projektu EKOROK s Nestlé. Záverečná prezentácia a vyhodnotenie sa konajú pri príležitosti Dňa Zeme.

Do tohtoročnej témy Les – miesto zázrakov sa zapojilo viac ako tritisíc žiakov štyroch prievidzských základných škôl a dvoch základných škôl s materskou školou, informovalo mesto na svojom webe.

Na vyhodnotení sa zúčastnia zástupca primátorky Prievidze Norbert Turanovič, riaditeľ závodu Nestlé v Prievidzi Dušan Ďurdík a manažérka pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko Ľubica Novotná.

„Žiaci spolu s koordinátormi projektu a v spolupráci s pedagogickými zamestnancami počas školského roka 2023/2024 realizovali činnosti, ktoré posilnili vedomosti a zručnosti detí a žiakov v oblasti ochrany prírody a životného prostredia,“ uviedla vedúca oddelenia školstva a školského úradu Beáta Jelačičová.

Zároveň dodala, že okrem tvorivých aktivít vyzbierali aj 39 465 kg papiera, čím zachránili 670 stromov, na recykláciu priniesli 753 kg batérií, 180 ks mobilných telefónov, 800 kg elektroodpadu a 100 kg použitého oleja.

Podľa nej výsledky svojich aktivít prezentovali na webových stránkach škôl a na webovom sídle Centra voľného času v Prievidzi. Na záver pripravili prezentáciu najlepších aktivít škôl na Námestí slobody v Prievidzi.

Zelené nápady pri revitalizácii areálov škôl

Aj tento rok vybrali dve základné školy a jednu materskú školu, ktoré dostali finančnú podporu na realizáciu ich projektových zámerov. Základné školy získali po 1 400 eur a materská škola tisíc eur.

Plán revitalizácie a obnovy časti okolia realizovali ZŠ, Ulica energetikov, ktorá sa v rámci projektu Ovocný sad – zdravie pre všetkých rozhodla zriadiť na pozemku školy ovocný sad, o ktorý sa budú spolu starať žiaci a ich starí rodičia, ZŠ, Mariánska ulica realizáciou svojho projektu Zdravé životné prostredie v škole vytvorila environmentálnu učebňu so zeleňou a hmyzím hotelom a MŠ.

Ulica M. Mišíka projektom Hráme sa a poznávame svet – Envirokútik vybudovala vyvýšené záhony, o ktoré sa budú starať deti. Okrem vybraných škôl dostala na svoje aktivity sumu vo výške 595 eur každá zapojená ZŠ a ZŠ s MŠ, príspevok vo výške 630 eur získalo aj Centrum voľného času.

Projekt EKOROK realizuje mesto Prievidza v spolupráci s CVČ a finančnou podporou spoločnosti Nestlé Slovensko, ktorá na podporu škôl vyčlenila príspevok celkovo vo výške 8-tisíc eur.

„Toto podujatie má tradičné a nezastupiteľné miesto v kalendári aktivít pri príležitosti Dňa Zeme. Je príkladom, že správne vedená mladá generácia si vie osvojiť pozitívne hodnoty tvorby a ochrany životného prostredia,“ povedala Ľubica Novotná.

Doplnila, že podujatie zároveň zapája do environmentálnych aktivít i svoje okolie, školy a rodiny. Ide pritom o tisíce detí. „Sme radi, že my ako firma môžeme takýmto ojedinelým prepojením s mestom a regiónom prispieť ku skrášleniu škôl, verejných priestranstiev a zvýšeniu kvality bežného života,“ dodala.

„Uplynulé desaťročia potvrdili, že skvelý nápad spojený s úspešnou firmou a zodpovednými ľuďmi, ktorým nie je ľahostajný svet, v ktorom žijú, prináša ovocie. Tisíce zapojených žiakov za tie roky sa pretavili do tisícov kilogramov vyzbieraných druhotných surovín, stoviek vysadených stromov, kríkov a rastlín, či desiatok osadených lavičiek,“ konštatovala primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková.

Vyhlásila, že tieto zmeny zasiahli vedomie detí a vyrástla z nich zodpovedná mladá generácia, ktorá si váži a zlepšuje svoj životný priestor.

Verejnosť a žiaci škôl si môžu ročný prierez ekoaktivitami zapojených ZŠ a MŠ pozrieť na fotovýstave Čo sa nám podarilo v školskom roku 2023/2024. Pre návštevníkov sú pripravené aj interaktívne hry, súťaže a tvorivé dielne pre žiakov organizované organizáciami: Zelená župa TSK, Lesy SR, ZOO Bojnice, Planéta A, SZOPK Prievidza – Včely v meste, Vtáky v meste, Tvorivá dielňa a pohybové aktivity CVČ Prievidza. Deti si pripravili aj zaujímavý kultúrny program – ekodivadielka, pesničky, básničky a tanec.

(Zdroj: mesto Prievidza)

Na prievidzskom EKOROKU bude dominovať les ako miesto zázrakov. Foto: mesto Prievidza
Na prievidzskom EKOROKU bude dominovať les ako miesto zázrakov. Foto: mesto Prievidza

Ďalšie články