Jozef Miloslav Hurban. Rodák z Beckova

BECKOV – Oslavy výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana sa uskutočnili v jeho rodnej obci Beckov. Podujatie bolo organizované pri príležitosti Roku odkazu štúrovcov, ktorý na rok 2022 vyhlásila Matica slovenská.

„Nielen Beckov, ale aj celé Slovensko s vďačnosťou spomína na tohto bohatiera, proroka národa, obrancu a bojovníka za národne a cirkevné práva,” povedal evanjelický farár Ondrej Peťkovský.

»»» Pozrite si videoreportáž z osláv v Beckove

Jozef Miloslav Hurban bol prvým predsedom Slovenskej národnej rady. Bol tiež organizátorom slovenského národného hnutia, publicistom, spisovateľom, vydavateľom a teológom. Popri Ľudovítovi Štúrovi a Michalovi Miloslavovi Hodžovi sa do slovenských dejín zapísal aj ako spoluzakladateľ spisovnej slovenčiny.

Súčasťou spomienkového podujatia v Beckove bolo slávnostné otvorenie výstavy venovanej J.M. Hurbanovi s názvom „Sláva národa hodná je obetí. “ Ide o výstavný projekt Domu Matice slovenskej Prievidza, ktorého autorom je Pavol Madura.

„Výstava bola pripravená v roku 2017 pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana. Je to komplexný prierez jeho životom a dielom v rámci 10 tematických okruhov a 14 výstavných panelov,”  priblížil riaditeľ Domu Matice slovenskej Prievidza Vlastimil Uhlár. Výstava bude v evanjelickom kostole dostupná do 1. mája.

V záhrade za evanjelickým kostolom bol vysadený aj pamätný strom na počesť slovenskému národovcovi. Podľa starostu obce Beckov Daniela Hladkého je v celom priestore plánovaný park, ktorý by v budúcnosti mohol niesť Hurbanovo meno.

„Buk je na pohľad bežná drevina, ale má široké uplatnenie a pokiaľ má optimálne podmienky, dokáže rásť a existovať aj štyri storočia,” prihovoril sa prítomným zborový farár Cirkevného zboru Moravské Lieskové a konsenior Považského seniorátu Peter Maca.

„Preto si spoločne želáme, aby ten odkaz a posolstvo Jozefa Miloslava Hurbana naďalej pretrvávali tu v Beckove aj v celej našej vlasti minimálne po ďalšie štyri storočia.” Dokončil príhovor konsenior Peter Maca.

Ondrej Peťkovský, evanjelický farár: Nielen Beckov, ale aj celé Slovensko s vďačnosťou spomína na tohto bohatiera, na tohto proroka národa, na obrancu a bojovníka za národné a cirkevné práva.

Peter Maca, zborový farár Cirkevného zboru Moravské Lieskové: A práve preto sa stretávame v tejto chvíli pri sadení, ako sme už boli oboznámení pani farárkou, stromu, ktorý chceme venovať práve osobnosti a pripomenutia si výročia narodenia osobnosti Jozefa Miloslava Hurbana.

Ondrej Peťkovský, evanjelický farár: Aj v rámci svojej služby v cirkvi, často musel vystupovať a obhajovať práva, ktoré boli v tom čase v polovici, najmä v druhej polovici 19. storočia, slovenskému národu popierané.

Daniel Hladký, starosta obce Beckov: A celú akciu sme spojili ešte s poďakovaním pánovi farárovi Peťkovskému, ktorý nás aj vo svojom dôchodkovom veku, náš cirkevný zbor, zaopatroval, takže som veľmi rád, že sa táto spomienková akcia podarila.

Ondrej Peťkovský, evanjelický farár: Jozef Miloslav Hurban vyrástol v družine štúrovcov a so svojimi druhmi sa pričinil aj o uzákonenie, teda o zakotvenie a používanie slovenského jazyka a literatúry v rodnom jazyku.

Daniel Hladký, starosta obce Beckov: V záhrade za evanjelickým kostolom sme vysadili pamätný strom Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi. V celom priestore je plánovaný park, ktorý by v budúcnosti mohol niesť jeho meno. Odtiaľ sme sa presunuli k pamätnej tabuli, ktorá je na rodnom dome Jozefa Miloslava Hurbana, kde sme si pamiatku uctili položením vencov.

Vlastimil Uhlár, riaditeľ Domu Matice slovenskej Prievidza: Výstava bola pripravená v roku 2017, pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, s tým že obsahuje informácie o jeho živote a diele na desiatich, v rámci desiatich tematických okruhov a štrnástich výstavných panelov, čiže je to komplexný prierez jeho životom a dielom.


Ďalšie články