Primátor ocenil učiteľov a žiakov

Primátor ocenil učiteľov. Foto: Natália Ševčíková

TRENČÍN – Primátor mesta Trenčín Richard Rybníček oceňoval pedagógov a žiakov mesta.

Ďakovný list si od primátora Richarda Rybníčka prevzalo deväť učiteľov a vychovávateľov základných a materských škôl. „Sú to ľudia, ktorí majú vynikajúce výsledky, riaditelia si ich vážia a dobre sa im s nimi spolupracuje,” uviedol primátor Richard Rybníček.

Podľa jeho slov sú školstvo a vzdelávanie pre mesto prioritou. „Je to najväčšia položka v rozpočte. Ako mesto nevieme vstúpiť do vzdelávacieho procesu, pretože je to štátna záležitosť, ale snažíme sa zveľaďovať školy a škôlky najlepšie, ako vieme.”

Medzi ocenenými učiteľmi bola Tatiana Ferancová zo Základnej školy Hodžova v Trenčíne. Učí biológiu a matematiku, vo výučbe zavádza inovatívne a kreatívne metódy. „Treba stále niečo nové vymýšľať. Učiť sa nedá len tak, že stojíte pred tabuľou a diktujete poznámky alebo počítate príklady,” povedala Tatiana Ferancová.

Do učiteľskej práce ju motivujú samotné deti. „Dnes mi napísali – pani učiteľka chýbate nám – a to je najväčšie ocenenie, že tie deti vás majú naozaj radi.”

Ďalšou z ocenených bola Renáta Fabová, učiteľka slovenského jazyka a hudobnej výchovy na Základnej škole Dlhé Hony v Trenčíne. Jej žiaci majú úspechy v recitátorských a speváckych súťažiach na regionálnej i celoslovenskej úrovni. Podporuje aj ich tvorivú činnosť v písaní básní, poviedok či scenárov. „Vždy sa snažím v tej tvorbe hľadať nejaké zrnká, za ktoré ich pochválim a neskôr z toho vyrastie napríklad pekný príbeh,” priblížila Fabová.

Práca s deťmi ju obohacuje a dáva jej iný pohľad na svet. „Keď vidím ten ich živí a prirodzený pohľad na veci, vždy ma to motivuje, aby som sa tiež pozerala na svet priateľskejšie.”

Primátor mesta v ten istý deň ocenil aj 19 detských osobností a päť kolektívov mesta Trenčín. Žiaci reprezentovali školu a mesto na rôznych súťažiach, predmetových olympiádach a kultúrno-spoločenských akciách.

Pamätný list a plaketu si medzi nimi prevzal deviatak Antonio Rudolf Kalik zo Základnej školy Hodžova v Trenčíne. Od šiestich rokov stavia plastikové modely lietadiel. V tomto roku získal prvé miesto, špeciálnu cenu a ďalšie ocenenie na medzinárodnej súťaži Mosonshow 2022 v Maďarsku, ktorá je druhou najväčšou v Európe. „Naposledy som sa zúčastnil na medzinárodnej súťaži v tureckom Istanbule, kde som obsadil dve prvé miesta,” opísal svoj posledný úspech Kalik. Plastikové modelárstvo mu ostane ako hobby, chce sa venovať letectvu.

Z ocenených žiakov šesť navštevuje Základnú školu Dlhé Hony v Trenčíne. Podľa riaditeľa školy Michala Galka majú na úspechoch zásluhy hlavne samotní žiaci. „Majú talent a učitelia, ktorí sa im venujú, ich vedia nájsť a veľmi intenzívne s nimi potom pracujú,” poznamenal Galko.


Ďalšie články