EHMK 2026: Prípravy na európsku parádu sú v plnom prúde, chýbajú už len „skutočné" hodnoty

IMG_8019 Prípravy na EHMK 2026 sú v plnom prúde. Foto: KIC Trenčín

TRENČÍN – Od 10. decembra 2021 je známe, že sa Trenčín stane v roku 2026 Európskym hlavným mestom kultúry (EHMK). Tento titul je bezpochyby dôležitým medzníkom európskeho významu, ktorého prestíž si na Slovensku mohli vychutnať iba Košice. Teraz je na rade naše mesto. Poďme si to ale rozmeniť na drobné.

Kým sa dostaneme k podstate, pozrime sa aspoň v krátkosti na to, ako titul EHMK „vzniká”. Titul každoročne udeľuje Európska únia jednému alebo viacerým mestám v Európe. Cieľom tohto programu je propagovať kultúrne bohatstvo a rozmanitosť, posilniť spoluprácu medzi európskymi krajinami a podporiť projekty vo vybraných mestách so silným kultúrnym potenciálom. Tie z nich, ktoré tento prestížny titul získajú, majú možnosť organizovať koncerty, výstavy, divadelné predstavenia, festivaly a iné kultúrne podujatia, ktoré pritiahnu návštevníkov snáď z celého sveta.

Ako sme už v úvode spomenuli, Trenčín sa týmto významným prívlastkom bude pýšiť v roku 2026. Na získaní titulu sa podieľal tím ľudí okolo vtedajšej manažérky projektu Lucie Dubačovej, ktorý bol zodpovedný za prípravu akejsi programovej knihy, tzv. Bid Booku. Tento dôležitý dokument obsahuje informácie o kultúrnych projektoch, udalostiach, financiách, logistike a všetkom, čo je potrebné na presvedčenie hodnotiaceho tímu alebo komisie, že mesto Trenčín bude schopné uskutočniť tento projekt vo vysokom štandarde a s pozitívnym vplyvom na kultúru a spoločnosť. Bid Book je teda kľúčovým nástrojom pri snahe získať prestížny titul. A ten trenčiansky uspel.

Poďme však ďalej. Za prípravu a realizáciu projektov v Bid Book-u je zodpovedný Kreatívny Inštitút Trenčín (KIT, n. o.). Ten založili v roku 2022 mesto Trenčín a Trenčiansky samosprávny kraj. Členovia tímu KIT, n. o., mladí, ambiciózni a nepochybne tiež šikovní ľudia, sami na svojej webovej stránke priznávajú, že chcú byť zodpovední za najväčšiu zmenu, ktorou má byť zmena spôsobu myslenia a organizácie kultúry v meste. A tu sa pristavme…

Zaujímalo nás, podľa akého kľúča tvorili Bid Book a vyberali projekty, ktoré majú reprezentovať našu kultúru. Obrátili sme sa preto priamo na KIT, n. o., žiaľ, dodnes sme žiadnu odpoveď od nich nedostali. Pokúsme sa to teda nejako zhrnúť.

Hľadá sa identita mesta

V rámci programu Trenčín 2026 bude použitých približne 15 miliónov eur na aktivity, ktoré majú prispieť k obohateniu kultúrneho života v meste a prilákať návštevníkov z celého sveta. Tento program bude, podľa KIT, n. o., tvoriť množstvo nápadov, hodnôt a aktivít, ktoré sa stanú súčasťou kultúrnej scény mesta Trenčín a pripravované podujatia budú prístupné a vhodné pre všetkých ľudí. Znie to skvele, všakže? A skvelé to aj bude, resp. mohlo byť, ak by sa myslelo naozaj na všetkých.

Totižto, ak si so záujmom prelistujete Bid Book, nájdete v ňom zmienky o kultúrnych podujatiach od výmyslu sveta, ktoré sa v našom meste chystajú. Pri troche pozornosti vám však neujde fakt, že sú takmer všetky orientované na všakovaké smery, no tie tradičné veľmi výrazne zaostávajú. A to i napriek tomu, že tvorcovia Bid Booku hneď v jeho úvode opisujú, že titul EHMK 2026 je, okrem iného, šanca ukázať ľuďom v Európe kultúru, históriu a identitu mesta. Nuž tak teda ukazujme, ale nezabúdajme pritom na ľudí, ktorí prispeli k rozmanitosti nášho kultúrneho dedičstva.

Mesto, okres či región predsa tvorí pestrofarebná mozaika rôznych hodnôt, vkusov a vekových skupín. Nebolo by preto fajn nájsť rovnováhu medzi uznávaním či šírením hodnôt a tradícií a podporou nových smerov a perspektív, aby sme zachovali bohatú kultúrnu rozmanitosť? Tú rozmanitosť, ktorá bola a stále je pretrvávajúcim zmyslom titulu EHMK?

Prečo sa Európa potom nedozvie o významnom hudobnom skladateľovi, dirigentovi a pedagógovi Karolovi Pádivom, ktorý žil a tvoril v Trenčíne? Alebo o trenčianskom rodákovi Vojtechovi Zamarovskom, prvom slovenskom spisovateľovi literatúry faktu, historikovi a cestovateľovi či Jozefovi Lehockom, uznávanom choreografovi a odborníkovi na folklór? A takto by sme mohli pokračovať ďalej.

So všetkou vážnosťou, je určite fajn, keď sa Európania dozvedia aj o hudobnej skupine Bez ladu a skladu, ale tak ako vo všetkom, treba nájsť balans a otvoriť sa čo najširšej skupine ľudí, ktorú tvoria, či sa to už niekomu páči alebo nie, aj naši starí či prastarí rodičia. A tí väčšinou pookrejú najmä pri dychovke. Apropo, dychovka. Vedeli ste, že Trenčiansky okres je kolískou dychovej hudby v našom regióne? Tak nech vie aj Európa.

Prečo by malo byť potrebné meniť ľuďom spôsob myslenia či vnímania kultúry a podprahovo im tvrdiť, že iba to, čo je aktuálne moderné a kozmopolitné, je aj naozaj dobré? Veď titul EHMK 2026 má slúžiť všetkým, nie iba vybraným skupinám. Lebo práve toto zaváhanie sa poľahky môže stať Achillovou pätou celej parády, ktorá sa v Trenčíne chystá.


Ďalšie články