Predplatné
Prihlásiť sa
Trenčianský Štandard

Trenčania, pozor. V stredu sa rozhodne o veľkom zdražovaní

Trenčín, Mestská veža Ako sa menil život v Trenčíne v roku 2023? Foto: Trenčiansky Štandard

TRENČÍN – Život Trenčanov bude v roku 2024 rozhodne drahší. Trenčianska radnica už dávnejšie avizovala zvyšovanie miestnych daní a poplatku za odpad, čo zdôvodňovala predovšetkým infláciou a nižšími podielovými daňami od štátu. Konkrétne čísla sú už na svete a v stredu na rokovaní zastupiteľstva o nich rozhodnú mestskí poslanci.

Vyšším daniam a poplatkom neunikne prakticky nikto – hlbšie budú musieť siahnuť do peňaženky majitelia bytov, domov, chát aj garáží, podnikatelia. Drahší bude ale aj chov psa, prenocovanie v hoteli a po roku sa má zvýšiť aj poplatok za zber a vývoz komunálneho odpadu.


Zvyšovanie sadzieb dane z nehnuteľností nie je v Trenčíne každoročnou záležitosťou. Naposledy sa dane zvyšovali koncom roka 2019 a predtým zostali dokonca až osem rokov nedotknuté. Práve to je jeden z hlavných argumentov trenčianskej radnice, ktorá nachystala novelu všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach.

„Kumulatívna výška inflácie za roky 2020 až 2023 dosiahla takmer 27 percent. Podiel príjmu z dane z nehnuteľností na celkových bežných príjmoch mesta poklesol z 15 percent v roku 2020 na 12 percent v roku 2023,“ informovala radnica. Dodala, že pre rok 2024 štát prognózuje príjem z podielových daní maximálne na úrovni končiaceho roka 2023, čo nepokryje zvyšujúce sa výdavky na samosprávne úlohy a funkcie.


Zvýšenie miestnych daní za pozemky, stavby a byty je tak podľa trenčianskej radnice nevyhnutnosťou, pričom v prípade schváleného návrhu by mohol byť mestský rozpočet bohatší o viac ako tri milióny eur. „Predpis dane z nehnuteľností pre rok 2023 je vo výške 8,3 milióna eur, úpravou sadzieb podľa návrhu predpokladáme zvýšenie predpisu na 11,6 milióna eur,“ dodala radnica.


Poďme sa teda bližšie pozrieť na návrh nových daňových sadzieb pri nehnuteľnostiach, ako sú rodinné domy, byty, chaty, garáže či priemyselné stavby. Kým doteraz majiteľ rodinného domu platil za každý m2 50 centov, od nového roku to bude 90 centov. Tak ako doteraz bude o niečo nižšia daňová sadzba v bytoch – sadzbu 0,45 eura/m2 nahrádza sadzba 0,80 eura/m2. Znamená to, že majiteľ bytu s výmerou 80 m2 zaplatí mestu daň vo výške 64 eur namiesto doterajších 36 eur.


Len nepatrne by mali pocítiť zvyšovanie daní majitelia garáží, kde je navrhovaná sadzba 1,70 eura/m2 namiesto doterajšej sadzby 1,43 eura/m2. Podstatne tvrdšie budú ale vnímať zvyšovanie daní majitelia chát, kde sa sadzba zvyšuje viac ako dvojnásobne – z 0,84 na 1,80 eura za m2. Najväčší výnos prinesie radnici, samozrejme, navýšenie daňovej sadzby pri výrobných halách, priemyselných objektoch a iných podnikateľských priestoroch, kde sa navrhuje zvýšenie sadzby za každý m2 zo 4,50 eura na 6 eur.


Z ostatných miestnych daní stojí za zmienku úprava ročnej dane zo psa, ktorá by sa mala mierne zvýšiť v prípade psa chovaného v byte z 30 na 35 eur a v prípade psa chovaného v rodinnom dome z 12 na 15 eur. Zhruba 100-tisíc eur by mohlo do rozpočtu priniesť navýšenie dane z ubytovania, ktorá je v Trenčíne nemenná od roku 2016. Doterajšia jednoeurová daň za každé prenocovanie v ubytovacom zariadení by sa mala zdvojnásobiť.


Po roku je navrhované opäť zvýšenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, keďže radnica očakáva navýšenie nákladov za služby v odpadovom hospodárstve. Podľa jej prepočtov je predpokladaná celková výška nákladov na zber, vývoz, uloženie a likvidáciu odpadu v budúcom roku 3,55 milióna eur. Aj preto navrhuje zvýšiť ročný paušálny poplatok o približne päť eur – z 37,40 eura na 42,42 eura.


Schválenie príslušného VZN bude predchádzať prijatiu rozpočtu na budúci kalendárny rok, ktorý je hlavným bodom stredajšieho rokovania trenčianskeho mestského zastupiteľstva. Začiatok je naplánovaný na 8:30 a o najdôležitejších výstupoch z jeho priebehu vás bude Trenčiansky Štandard, samozrejme, informovať.


Radoslav Varga