Kritizovaná výstavba na námestí v Trenčíne pokračuje. Nezastavil ju ani historický nález

Kritizovaná výstavba na Námestí sv. Anny Kritizovaná výstavba na námestí v Trenčíne pokračuje. Foto: Trenčiansky Štandard

TRENČÍN – Pred časom sme vás informovali o pláne súkromného vlastníka vybudovať na bývalom parkovisku na Námestí sv. Anny trojposchodový polyfunkčný objekt. Výrazný nesúhlas miestnych obyvateľov a tiež objavenie historického nálezu na pozemku v mnohých vzbudili nádej na zastavenie výstavby. Investor však so stavebnými prácami opäť začal.

Priestor bývalého parkoviska s rozlohou necelých 1 100 m² predala trenčianska samospráva spoločnosti ASTRAI ešte v auguste 2008. Kúpna cena bola vtedy 3-tisíc Sk za m² – v prepočte spolu takmer 109-tisíc eur. Medzičasom však došlo k zmene vlastníka pozemku, a teda aj investora. Stavebné povolenie na „Polyfunčný objekt A-PLATZ“ vydali vo februári 2017 na základe žiadosti z marca 2016 pre spoločnosť ZINO. 

Rozhodnutie o výstavbe takéhoto objektu v centrálnom priestore mesta ale predstavuje komplexnú otázku, ktorá si vyžaduje zváženie viacerých hľadísk. Tie okrem iného zahŕňajú urbanistické plány, legislatívu, normy či environmentálne dôsledky, v ideálnom prípade tiež potreby miestnych obyvateľov. Mnohí z nich totiž s výstavbou v bezprostrednej blízkosti Kaplnky sv. Anny, významnej a starostlivo udržiavanej kultúrnej pamiatky, výrazne nesúhlasili. Verejne tiež padali hlasné obvinenia z estetického a nekultúrneho barbarstva. 

Podľa informácií, ktoré nám pred časom poskytol Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) v Trenčíne, nemožno v bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty.

Bezprostredné okolie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je priestor v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky. Stavba polyfunkčného objektu ale do tohto priestoru kultúrnej pamiatky nezasahuje a Námestie sv. Anny sa nenachádza v priestore Mestskej pamiatkovej rezervácie Trenčín. 

Pôvodne sa teda zdalo, že investor začne stavbu realizovať v roku 2019. Na bývalom parkovisku uskutočnil povolený výrub, neskôr ho aj oplotil. V mieste stavebného zámeru bolo totiž nutné vykonať archeologický výskum, v zmysle ktorého stavebník zabezpečil jeho prvú etapu v roku 2022. Na základe výsledkov však bolo nevyhnutné zabezpečiť aj etapu druhú. Ak však niekto očakával, že historický nález na pozemku dokáže výstavbu opäť oddialiť, prípadne úplne zastaviť, zostal sklamaný. 

„V priestore súčasnej výstavby polyfunkčného objektu na Námestí sv. Anny boli archeologicky preskúmané novoveké zvyšky architektúry najmä z konca 19. a začiatku 20. storočia, ktorých stav a povaha nevyžadovali zastavenie výstavby. Na základe týchto zistení bolo investorovi umožnené v stavebných prácach pokračovať,” uviedla pre Trenčiansky Štandard Dominika Bečárová, odborná radkyňa Krajského pamiatkového úradu Trenčín.

A tak úvahy, či je plánovaný stavebný zámer vhodným a estetickým riešením, necháme na individuálne posúdenie. Hlavný mestský architekt Martin Beďatš ešte v uplynulom roku na margo témy uviedol, že stavba je povolená v súlade s územným plánom a v rámci intenzifikácie mesta je výstavba v poriadku.

V priamom centre Trenčína Projekt A – PLATZ ponúkne desať bytov, obchodné a kancelárske priestory či parkovanie v podzemnej garáži. Kolaudácia je naplánovaná na február 2025. 


Ďalšie články