Foto: Poznáme víťazov Ceny Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2023

Kto získal Cenu Trenčianskeho samosprávneho kraja? Kto získal Cenu Trenčianskeho samosprávneho kraja? Foto: TSK

TRENČÍN – V pondelok 25. marca si pätica laureátov a jeden kolektív prevzali Cenu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Trenčianska župa odovzdávala verejné uznania výnimočným osobnostiam už po siedmy raz.

„Na výzvu kraja zareagovalo v minulom roku 19 navrhovateľov, nominovaných bolo celkom 18 jednotlivcov a 4 kolektívy,“ informoval TSK na svojom webe. 

V Kasárni Trenčianskeho hradu si Cenu predsedu TSK za rok 2023 prevzala štvorica pánov s rôznorodým profesijným zameraním. 

Ivan Kňaze starší sa celý svoj život venoval fotografovaniu a skúmaniu života vtákov aj hmyzu a tieto svoje poznatky spracoval do viac ako dvadsiatky publikácií. 

Miroslav Petrech zasvätil svoj život vinici, trpezlivou prácou sa vypracoval až medzi svetové vinárske elity a tiež k prestížnemu oceneniu Roberta Parkera. 

Miroslav Smatana objavil čaro písania poézie v jeseni svojho života, v básňach sa odrážajú jeho bohaté spomienky na udalosti SNP. 

Jozef Smolinský previazal svoj život s dobrovoľným hasičstvom, venuje sa nielen mládeži, ale aktívne pôsobí ako prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.

„Trenčiansky kraj je známy tým, že máme veľmi veľa šikovných ľudí a som rád, že môžem už siedmykrát poďakovať jednotlivcom aj kolektívom, ktorí sa tu narodili a veľakrát odišli aj do zahraničia, kde šírili výsledky svojej práce a dobré meno kraja. Napriek každodenným prekážkam si išli za svojím cieľom a z ich úspechov môžeme ešte veľmi dlho žať,“ vyhlásil predseda TSK Jaroslav Baška.

Za laureáta Ceny TSK Komisia pre udeľovanie Ceny TSK Zastupiteľstvu odporučila Jozefa Krajčoviča a Folklórnu skupinu Kubra. Jozef Krajčovič sa totiž dlhodobo snaží zlepšiť podmienky zdravotne či sociálne znevýhodnených občanov a dlhoročne spolupracuje s anglickou organizáciou SCOPE.

Významné ocenenie si nakoniec odniesla druhá najstaršia folklórna skupina na Slovensku – Kubra, ktorá už 90 rokov uchováva a rozvíja kultúrne bohatstvo.

„Je na každom jednotlivcovi, ako naloží s tým, čo dostane do vienka. Tí, ktorí boli dnes ocenení, sú práve tými ľuďmi, ktorí otvorili svoje srdce, pracujú pre spoločnosť a nezmazateľne sa zapísali do kroniky Trenčianskeho kraja,“ uzavrela predsedníčka komisie a krajská poslankyňa Rudolfa Novotná.

Zdroj: TSK

Významné ocenenia za minulý rok odovzdali. Foto: TSK
Ceny sa udeľovali za rok 2023. Foto: TSK
Siedmy ročník udeľovania Cien TSK. Foto: TSK
Foto: TSK
Foto: TSK
Foto: TSK
V našom kraji to folklórom žije. Foto: TSK
Náš kraj má množstvo šikovných a obetavých ľudí. Foto: TSK
Zberajú zaslúžené úspechy. Foto: TSK

Ďalšie články