Rekonštrukcia Obchodnej akadémie v Trenčíne sa skončila fiaskom. Čo bude ďalej?

1712330720475 Obchodná akadémia M. Hodžu v Trenčíne. Foto: Rasťo Harakal

TRENČÍN – Budova Obchodnej akadémie M. Hodžu v Trenčíne stále neprešla kompletnou rekonštrukciou. Čím si však prešla, bolo nedodržanie stavebných prác zo strany zhotoviteľa a odstúpenie od zmluvy zo strany školy. Župa momentálne pripravuje vyhlásenie nového verejného obstarávania na zhotoviteľa. Stavbu musí dokončiť do 12 mesiacov.

Rekonštrukcia Obchodnej akadémie sa začala ešte v marci 2022. Vtedy nič nenasvedčovalo tomu, že by mali nastať veľké komplikácie. Budova strednej školy patrí medzi funkcionalistické skvosty Trenčína a je zapísaná v zozname kultúrnych pamiatok. Naprojektoval ju architekt Ferdinand Silberstein.

Zub času sa však na nej podpísal, a preto sa župa rozhodla stavbu zrekonštruovať a zmodernizovať. Realizácia mala pozostávať zo stavebných úprav na všetkých blokoch – A, B, C, D. Takisto z realizácie kontaktného zatepľovacieho systému, celkovej rekonštrukcie strešného plášťa, ako aj modernizácie silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov, osvetlenia, bleskozvodov, vykurovania – inštaláciu tepelného čerpadla a vyregulovania systému.

Výsledkom stavebných prác malo byť zlepšenie energetickej hospodárnosti stavby a optimalizácia energetickej efektívnosti verejnej budovy. Škola mala dostať zvnútra aj zvonku nový dych a spĺňať najvyššie štandardy.

Nastali nečakané problémy

Stavbu mali dokončiť do roku od jej začatia, teda do konca marca 2023. Neskôr zhotoviteľ požiadal o predĺženie prác o ďalšie štyri mesiace. O šok sa postaral kontrolný deň v júni 2023, kedy sa na stavbu prišli pozrieť zástupcovia zriaďovateľa školy, teda Trenčianskeho samosprávneho kraja. Stavebné práce neboli dokončené ani len z polovice a Trenčianska župa sa rozhodla konať.

„Obchodná akadémia M. Hodžu Trenčín po uplynutí lehoty na odovzdanie diela zo strany zhotoviteľa niekoľkokrát zhotoviteľa diela urgovala, aby ho dokončil. Keďže zhotoviteľ ani po urgenciách a výzvach nepokračoval v stavebných prácach, Obchodná akadémia M. Hodžu v Trenčíne odstúpila od uzatvorenej zmluvy o dielo a voči zhotoviteľovi si uplatňuje zmluvné sankcie za omeškanie,“ informovala Trenčiansky Štandard hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.

Zhotoviteľ nerealizoval dielo zmluvne dohodnutým spôsobom. Neboli dôkladne zabezpečené plynulé dodávky stavebného materiálu a rovnako ani potrebné kapacity stavebných pracovníkov.

Na stole je nové verejné obstarávanie

Pri kontrolnom dni trčali zo stien káble a neboli nainštalované ani len parapety či kľučky. Chyba však nebola na strane župy, ktorá projekt financovala, ani na strane vedenia strednej školy. Vo vnútri to pripomínalo nedokončenú stavbu, a čo bolo najhoršie, ohrozený bol aj nadchádzajúci školský rok.

„V prvom rade bolo potrebné, aby sa zabezpečila realizácia nevyhnutných prác rozostavaného diela tak, aby v priestoroch školy mohol počas školského roka 2023/2024 prebiehať vyučovací proces s minimálnou mierou obmedzenia,“ pokračovala hovorkyňa.

Práce boli zamerané na dokončenie a sprevádzkovanie bloku D, teda telocvične, takisto dokončenie stavebných opráv, inštalácie zábradlia a hlavne sfunkčnenie rozvodov ústredného kúrenia a uvedenie kotolne školy do prevádzky.

Keďže Obchodná akadémia M. Hodžu Trenčín odstúpila od zmluvy o dielo, dnes pripravuje župa vyhlásenie nového verejného obstarávania na zhotoviteľa na dokončenie nezrealizovaných stavebných prác, ktoré zhotoviteľ nebol schopný zabezpečiť.

Hodnota zákazky je nateraz viac ako 2 milióny eur. Foto: Rasťo Harakal

„Predpokladaná doba realizácie diela je 12 mesiacov od odovzdania staveniska víťaznému zhotoviteľovi. Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená po aktualizácii projektovej dokumentácie na 2 074 339,39 eura,“ uviedla na našu otázku ohľadom kompletného dokončenia stavebných prác hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Kedy zmizne dočasné opláštenie z budovy strednej školy, je tak nateraz hudbou budúcnosti.

Župa momentálne pripravuje vyhlásenie nového verejného obstarávania na zhotoviteľa. Foto: Rasťo Harakal
Obchodná akadémia M. Hodžu Trenčín je funkcionalistický skvost. Foto: Rasťo Harakal

Ďalšie články