Župa ocení ľudskosť a pomoc druhým: nominujte najlepších pracovníkov v sociálnych službách

Župa ocení ľudskosť a pomoc druhým: nominujte najlepších pracovníkov v sociálnych službách Župa ocení pracovníkov v sociálnych službách. Zdroj: TSK

TRENČÍN – Trenčianska župa po piaty raz verejne ocení najlepších pracovníkov v sociálnych službách. Ak poznáte niekoho z regiónu, kto by si ocenenie zaslúžil, nominujte ho do 10. mája tohto roka.

Práca v sociálnych službách si vyžaduje nielen hlavu a ruky, ale najmä kus srdca. Sociálni pracovníci, asistenti sociálnej práce, opatrovateľky, sestry, ale aj samotní manažéri v tejto oblasti často pracujú s osobami s ťažkým zdravotným aj mentálnym postihnutím, s osobami dlhodobo chorými, hendikepovanými či s osobami na okraji spoločnosti.

Za túto obetavú a verejnosťou často prehliadanú prácu im Trenčianska župa už po piatykrát chce vyjadriť vďaku formou verejného poďakovania. Nominovaná či nominovaný musí byť v pracovnoprávnom vzťahu s poskytovateľom sociálnych služieb zapísanom v registri sociálnych služieb kraja. 

Návrhy môžu zasielať vedúci zamestnanci, respektíve rodinní príslušníci, ale aj ďalší občania prostredníctvom štatutára poskytovateľa sociálnych služieb v zmysle podmienok zverejnených na webovej stránke TSK.

Nominácie je možné posielať mailom na [email protected] alebo [email protected], prípadne poštou na adresu Úradu TSK do 10. mája 2024. 

Presné podmienky nájdete tu – Oceňovanie zamestnancov v sociálnych službách.


Ďalšie články