Trenčiansky a Zlínsky kraj opäť prepojí priama vlaková linka, spolupracovať budú aj záchranári

Trenčiansky a Zlínsky kraj opäť prepojí priama vlaková linka, spolupracovať budú aj záchranári Trenčiansky a Zlínsky kraj prepojí vlaková linka. Ilustračná foto. Zdroj: Tomáš Somr

TRENČÍN – Obnovenie priameho vlakového spojenia medzi Trenčianskym a Zlínskym krajom malo dostať reálne kontúry v decembri minulého roka. Napriek nedodržanému prvotnému prísľubu sa však zdá, že by sa to mohlo podariť už o pár týždňov.

Medzinárodná železničná doprava medzi Slovenskom a Českou republikou bola výrazne obmedzená ešte v decembri 2011. Dôvodom úplného zrušenia regionálnej linky medzi obcou Horní Lideč a Púchovom a obmedzenia dopravy z českého mesta Brumov-Bylnice do Horného Srnia bola neschopnosť zúčastnených strán dohodnúť sa na financovaní tratí. 

Nový termín

Minulý rok sa uskutočnili spoločné rokovania predstaviteľov Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a Zlínskeho kraja. Medzi dôležité témy stretnutia patrila aj verejná osobná železničná doprava medzi obomi krajmi, najmä spojenie Púchov – Horní Lideč, ktoré má veľký potenciál na dopravu ľudí z Českej republiky do zamestnania v Púchove.

Prvé vlaky mali začať premávať na trati v polovici decembra 2023. Jazdiť by malo deväť párov spojov. Na prevádzke sa budeme spolupodieľať, teraz nás čaká doriešiť tarify, systémy a ďalšie technické detaily,“ uviedol vtedy námestník hajtmana Zlínskeho kraja zodpovedný za dopravu Radek Doležel.

Pôvodný termín sa však nepodarilo dodržať. Ministerstvo dopravy SR spoločne so zástupcami Zlínskeho kraja v súčasnosti hľadajú také riešenie, aby mohli osobné vlaky obnoviť od 9. júna 2024, teda odo dňa čiastkových zmien v cestovných poriadkoch po celej Európe. 

„Pripomíname, že čo sa týka financovania, obidve strany sa zhodli, že každý objednávateľ bude financovať dopravu na svojom území,” uviedla pre Trenčiansky Štandard hovorkyňa rezortu dopravy Petra Poláčiková.

Spolupráca záchranárov

Hajtman Zlínskeho kraja Radim Holiš na spomínaných rokovaniach poukázal aj na ďalší dôležitý fakt. Na vládnej úrovni totiž neexistuje dohoda o cezhraničnej spolupráci záchranných zdravotných služieb. 

Obidva kraje vzájomnú spoluprácu záchraniek nutne potrebujú. Je hanba, že ministerstvá zdravotníctva a poisťovne nie sú schopné dohodnúť sa a hazardujú so životmi ľudí. Naše sanitky totiž môžu byť občas na slovenskej strane rýchlejšie, a to, samozrejme, platí aj naopak. Teraz to, bohužiaľ, nefunguje,“ zdôraznil Holiš.

To by sa však malo zmeniť. Spoluprácu v oblasti záchranných zdravotných služieb medzi Slovenskom a Českou republikou zabezpečí zmluva o cezhraničnej spolupráci. Ministerstvá zdravotníctva SR a ČR aktuálne ukončujú rokovania o texte rámcovej zmluvy o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby, ktorá bude následne postúpená do vnútroštátneho schvaľovacieho procesu. 

„Okrem iného sa bude týkať napríklad možností realizácie zásahov záchrannej zdravotnej služby cez územie druhej krajiny, ako aj prebratia pacienta medzi výjazdovými skupinami,” ozrejmilo pre redakciu Ministerstvo zdravotníctva SR.


Ďalšie články