Zdražovanie sa nevyhlo ani sociálnym službám v Trenčíne

Pri hlasovaní o zvýšení poplatkov za sociálne služby boli mestskí poslanci jednotní. Pri hlasovaní o zvýšení poplatkov za sociálne služby boli mestskí poslanci jednotní. Foto: MV

TRENČÍN – Poplatky za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín pôjdu nahor. Zmeny vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) odsúhlasili poslanci na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva.

Pri hlasovaní o zvýšení poplatkov boli mestskí poslanci jednotní, zmenu nariadenia podporilo 20 z 25 prítomných poslancov. Podľa riaditeľky mestskej rozpočtovej organizácie Sociálne služby mesta Trenčín Edity Prekopovej bolo hlavným dôvodom úpravy príslušného VZN vyhodnotenie ekonomických ukazovateľov za rok 2023 a jednotlivých nákladov na poskytované služby.

„Na základe zvýšených ekonomických nákladov na niektoré služby a aj po zmene dodávateľa stravovania pre pobytové služby v dvoch našich zariadeniach sme navrhli úpravy poplatkov,“ skonštatovala Prekopová.

O desať percent sa zvýšia hodinové poplatky za úkon opatrovateľskej služby, ktoré sú dnes rozdelené do troch časových pásiem. V časovom pásme poskytovania opatrovania od 7.00 do 16.00 bola doteraz hodinová sadzba 2,50 eura, po novom bude 2,70 eura. V časovom pásme od 16.00 do 22.00 stúpne hodinová sadzba zo 4 eur na 4,40 eura a v nočnom časovom pásme zo 6 eur na 6,60 eura.

Nové sadzby bude mať aj prepravná služba, kde bude kilometer jazdy spoplatnený sumou 1,10 eur namiesto doterajšieho jedného eura. Vyššie poplatky budú vyberať aj v nocľahárni. Ľudia, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, zaplatia jedno euro namiesto doterajších 50 centov, podobne stúpne aj poplatok pre ľudí, ktorí nie sú v hmotnej núdzi. Tí za využitie nocľahárne zaplatia 1,50 eura.

Zvýšia sa aj poplatky za ubytovanie a stravovanie v zariadeniach sociálnych služieb, či už v Zariadení pre seniorov na Lavičkovej ulici alebo Zariadení opatrovateľskej služby na Piaristickej ulici. V oboch zariadeniach napríklad stúpne poplatok za celodennú stravu zo 7,40 eura na 10,60 eura.

Hlbšie do vrecka budú musieť v tomto roku siahnuť aj majitelia kaviarní a reštaurácií, ktorí pri svojich prevádzkach majú letné terasy, keďže mestskí poslanci jednohlasne schválili novelizáciu zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.

„Cieľom novelizácie je zmena minimálneho nájomného za užívanie pozemkov slúžiacich na zriadenie terás
prislúchajúcich povoleným prevádzkam. Nové výšky nájomného odporučila finančná a majetková komisia na základe porovnania cien za zriadenie terás v jednotlivých krajských mestách,“ priblížila vedúca útvaru majetku mesta Gabriela Vanková.

V prvom pásme sa denná sadzba zvyšuje z 0,11 eura na 0,20 eura za meter štvorcový, v druhom pásme z 0,09 eura na 0,16 eura za meter štvorcový a v treťom pásme z 0,07 eura na 0,12 eura na meter štvorcový.

V rámci menších úprav rozpočtu poslanci rozhodli aj o konkrétnom prerozdelení sumy 120-tisíc eur ako dotačných prostriedkoch na podporu strategických športov. Tretina celkovému objemu financií (40-tisíc eur) je určená pre futbalový klub, sumou 38-tisíc eur podporí radnica hokej. Basketbalový klub dostane dotáciu 17-tisíc eur, hádzanársky klub môže počítať s 5-tisícovou podporou a dva trenčianske florbalové kluby si rozdelia 20-tisíc eur.


Ďalšie články